CNME
CNME
CNME

CNME

Afval-kunstproject in samenwerking met het Centrum voor Milieu en Natuur Educatie (CNME).

Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie heeft een onderwijsaanbod ontwikkeld dat gericht is op het scheppen van voorwaarden, die een school in staat stellen intensief met natuur en milieueducatie aan de slag te gaan.

Ogen van het OOR heeft als doel jongeren te stimuleren om de rijkdom van klank te ontdekken en op een creatieve manier met klank om te gaan.

Uit de samenwerking tussen CNME en Ogen van het OOR zijn afval-kunstprojecten ontwikkeld voor drie leeftijdscategoriën. De kern van deze projecten is het ‘Cradle-to-Cradle’-principe: ‘Remaking the Way We Make Things’. Het ‘Cradle-to-Cradle’ principe ligt in het concept:

“…Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. De kringloop is dan compleet….”.

Het doel van deze afvalkunstprojecten is kinderen bewust maken van het afval-probleem en dat creativiteit kan leiden tot het oplossen van dit probleem. Het draait om afval, klank, geluid en om beeld.

Comments are closed.